Přesně víme, jak pomoct když...
Máte produkt, se kterým chcete dobýt nový trh Potřebujete spustit e-shop v jiném jazyce Chcete nabídnout svůj software v zahraničí

A nejen to, nabízíme všechny lokalizační služby od překladu přes revize a kontrolu kvality, až po desktop publishing. Pro zákazníky dokážeme zajistit i méně obvyklé služby. Zajistíme přepis mluveného slova, titulky, voice over, Machine Translation (MT) i další služby, které se lokalizace přímo či nepřímo dotýkají.

Co lokalizujeme

Weby

Startovní bod lokalizace většiny našich klientů. Internetové stránky jsou důležitým bodem setkávání se zákazníky. Rychle a kvalitně je přeložíme a vyladíme do detailu pro cílové publikum.

E-shopy

Dostaneme vaše produkty k zákazníkům kdekoliv po světě. Zajistíme ty pravé překladatele pro vybraný trh, cílové zákazníky i speciální požadavky vašeho oboru. 

Aplikace

Pomůžeme vám s technickou přípravou vaší aplikace na lokalizaci. Zařídíme překlady od lingvistů se zkušenostmi z oboru. Aplikaci pečlivě otestujeme a vy si můžete být jistí, že úspěšnému startu mezi zahraniční fanoušky nic nebrání.

Právní dokumenty

Překlady a lokalizace právních dokumentů vyžadují jiný přístup, než je tomu třeba u her nebo videí. Naši ověření překladatelé vaše dokumenty přeloží a pečlivá revize i kontrola kvality vám zajistí klidný spánek.

Software

Lokalizace softwaru začíná v ideálním případě již během jeho vývoje. Náš zkušený lokalizační inženýr spolu s vašimi vývojáři najde ten nejlepší postup. Dohlédne na celý proces exportu a přípravy potřebných souborů,  importu po překladech i testování hotových textů.

Audio & Video

Zajistíme titulky, dabing i voice-over k vašemu videu. Máme databázi těch nejvhodnějších hlasů právě pro váš projekt a pomůžeme vám tak přiblížit se zákazníkům i v dobách, kdy je osobní setkávání komplikované.

Prohlášení o ochraně informací a dat

Management Loqipa si je vědom důležitosti ochrany informací. Pro podporu zabezpečení zpracovávaných informací a dat ve společnosti prohlašuje následující:

 • Naplňujeme požadavky legislativy ČR a normy EU.
 • Respektujeme práva vlastníků dat a ochranu soukromí uživatelů.
 • V péči o data a informace odpovědně naplňujeme principy bezpečnosti dat, chováme se odpovědně a efektivně dle interní ICT bezpečnostní politiky a ve vymezeném zákonném rozsahu.

 

Nevyšší prioritou je zabezpečení zpracovávaných dat a informací našich zákazníků, zaměstnanců a obchodních partnerů a rovněž bezpečnost provozu ICT, služeb a zabezpečení infrastruktury IT.

Pro zajištění zabezpečení disponujeme a používáme:

 • procesy pro řízení organizační bezpečnosti;
 • bezpečné uložiště dat se systémem řízení přístupu k datům a jeho auditováním;
 • funkční infrastrukturu a prostředky technického zabezpečení komunikace;
 • procesy k detekci a řešení bezpečnostních incidentů;
 • správce ICT, který důsledně prověřuje detekované anomálie a ověřuje konfiguraci a funkčnost jednotlivých částí ICT.

 

Bezpečnost ICT orientujeme na:

 • zajištění bezpečnosti dat a informací v našem ICT
 • zajištění organizační bezpečnosti
 • zajištění bezpečnosti ICT infrastruktury
 • řízení licencí

Stručně o lokalizaci

Kvalitně odvedený překlad je naprostým základem úspěšné lokalizace. Nejjednodušeji se dá překlad definovat jako převod textu či mluveného slova ze zdrojového jazyka do jazyka cílového. 

Nabízíme desítky jazykových kombinací, spolupracujeme s ověřenými lingvisty a pečlivě si hlídáme kvalitu hotových textů. U každého projektu vybíráme překladatele se zkušenostmi ve vašem oboru a volíme ten správný tone of voice. Odborné texty vyžadují jiný přístup než marketingové copy a my to dobře víme.

L10N neboli Lokalizace. Pod záhadnou zkratkou se neskrývá nic složitého. Jde o převedení vašeho produktu či služby na cizí trh. Překlad je velice důležitou, ale ne jedinou, součástí procesu lokalizace. Kromě textů je potřeba lokalizovat i detaily, jako formát čísel a dat, měny, zvyklosti v dané kultuře, dát si pozor na ustálená spojení, která mohou v cílovém jazyce vyznít nevhodně. 

Naším cílem je to, aby vaši zákazníci nepoznali, že váš produkt, software, nebo e-shop nevznikl v jejich zemi. Když má zákazník pocit, že jde o produkt, který možná vznikl někde v sousedství, je lokalizace správně provedená. Nedotaženou lokalizaci můžou prozradit nevhodné odkazy na oblíbené seriály, špatně napsaný datum, nesprávně zvolený den, kterým začíná pracovní týden, nebo formát textu, který není v zemi obvyklý.

I18N neboli Internacionalizace. Technická příprava stránek, aplikace nebo software na lokalizaci.  Správně provedená internacionalizace vám dokáže  ušetřit mnoho času a ve výsledku i peněz.

Pokud se na lokalizaci myslí již v průběhu vývoje, můžeme nastavit všechny technické procesy tak, aby vaši vývojáři i naši překladatelé měli s lokalizací co nejméně starostí. Součástí je například přiřazení identifikátorů všem textovým jednotkám, používání správných datových formátů, vytvoření databáze termínů, Obecně řečeno, jde o takový zápis zdrojového kódu, který umožní bezproblémovou extrakci i import dat v průběhu překladu.

Překládání obsahu s pomocí nástrojů s umělou inteligencí. Pravděpodobně jste si již někdy nechali přeložit několik frází nebo vět s pomocí překladače Google. Existují i jiné nástroje, které využívají podobnou technologii. Strojový překlad může být skvělou volbou tam, kde vás tlačí čas a není potřeba 100% kvalita výsledku. Existuje i varianta, kdy se texty nechají přeložit nástrojem a zrevidovat živým lingvistou (Machine Translation with Post-Editing). Pomůžeme vám najít tu pravou variantu pro váš produkt.

Časy, kdy překladatelé pro překlad používali dva otevřené Wordové dokumenty, jsou nenávratně pryč. Nástroje pro počítačem asistované překlady (Computer-Assisted Translations) umožňují nejen rychlé překlady, ale i automatizaci některých procesů a správu terminologie.

Co vás čeká

Celý proces lokalizace máme v malíku. Zjistíme, co potřebujete, a navrhneme ten nejlepší postup. Do úvahy vezmeme vaše interní procesy i stav podkladů. Vysvětlíme výhody jednotlivých kroků a upozorníme vás na možná rizika.

Zadání

Vy nám řeknete, co potřebujete zlokalizovat. Navrhneme to nejlepší řešení a vyžádáme si podklady.

Vytvoření databáze terminologie

Technicky zpracujeme vaše texty, vytvoříme databázi pojmů, které se nepřekládají. Vytvoříme paměť pro další překlady.

Překlad

Zajistíme kvalitní překlady.

Kontrola kvality

Všechny přeložené texty projdou kontrolou kvality.

Testování

Texty, aplikace, obsah webových stránek nebo hry se otestují přímo v online prostředí.

Desktop Publishing

Vizuální podobu lokalizovaného obsahu zkontroluje náš DTP specialista a vyladí ji do těch nejmenších detailů.

Odevzdání

Lokalizované podklady vám odevzdáme a pomůžeme se spuštěním živé verze.

Překlad, nebo lokalizace? Vysvětlíme vám rozdíly, přínosy i nevýhody.

Projděte si naše reference