Zahraniční IT korporace neustále doplňuje hotový software o nové customizace na míru. Aby mohla užitečné doplňky nabízet na více trzích, dlouhodobě pro ni zajišťujeme lokalizaci.

ERP v cloudu se spoustou úprav na míru

Spolupracujeme s nadnárodní IT firmou, která vyvíjí ERP pro klienty z celého světa. Naším úkolem je lokalizace softwaru do nejpoužívanějších jazyků. I díky srozumitelnému ovládání používají ERP k řízení výroby, vývoje, financí, prodejů a dalších aktivit desítky tisíc firem z různých odvětví. Aby software plně odpovídal procesům a potřebám zákazníků, doplňují vývojáři standardní ERP o různé doplňky, tzv. customizace.

Klient zpřístupňuje hotové customizace i ostatním firmám

Ve chvíli, kdy vývojáři dokončí úpravy softwaru, nechají u nás customizované řešení lokalizovat. Díky tomu může například:

  • výrobní firma z Brazílie využívat v portugalštině doplněk ERP, který původně vznikl kvůli clům při obchodování mezi podniky z EU a Alžírska,
  • japonská těžařská společnost řídit v japonštině přesun surovin mezi pobočkami s pomocí customizace vyvinuté na míru australské logistické firmě.

Customizace ERP přibývají průběžně, což pro nás znamená lokalizaci desítek tisíc slov měsíčně. Vzhledem k nastaveným procesům a správnému plánování máme obvykle hotovo za několik dnů – šikovný lingvista, který má kvalitně připravené podklady a využívá překladatelské nástroje (CAT: Computer Assisted Translation) zvládne denně 2 500 slov.

Na straně klienta má koordinaci na starosti jeden lokalizační specialista, u kterého se schází požadavky z různých oddělení vývoje. Pravidelně si s ním voláme, řešíme operativu i výhled. Při jedné ze schůzek nám řekl, že připravuje větší balík práce nad rámec obvyklé spolupráce – lokalizaci 9 customizací do 17 jazyků, každá z nich v rozsahu 2–3000 slov.

Michaela Fioleková, projektová manažerka
Při přípravě podkladů jsme si všimli detailu, který zrychlil a zlevnil práci

Klient nám zaslal podklady a my se pustili do tzv. lokalizačního engineeringu (úvodní kontroly a přípravy souborů pro lingvisty). Díky dlouhodobé spolupráci jsme už měli v překladatelských nástrojích vytvořené skripty, které mimo jiné zajistí, že při práci lingvistům nepřekáží kód softwaru.

Při engineeringu jsme si všimli, že se v textových podkladech vyskytuje množství duplicit. Proto jsme provedli simulaci využití automatizovaného překladu formou tzv. překladatelské paměti a zjistili jsme, že tím klientovi ušetříme náklady ve výši přibližně 16 000 dolarů.

Kouzlo spočívá v tom, že první překlad vytvoří zkušený lingvista. Když jsou slova, slovní spojení nebo věty dvakrát zkontrolované a potvrzené, udělí jim algoritmy status Perfect Match. Lingvista pak při další práci takto označené pasáže nepřekládá a my takovou práci na rozdíl od jiných agentur nefakturujeme klientovi.

Michaela Fioleková, projektová manažerka
Předpoklad úspor: dostatečná časová rezerva

Po simulaci jsme se spojili s lokalizačním specialistou a ověřili termín dodání přeložených textů. Protože vývojáři ERP nechali pro lokalizaci dostatečný časový prostor, dohodli jsme se na intenzivním využití překladatelské paměti, což v praxi znamenalo, že:

  1. Lingvista přeložil úvodní sadu textů do prvního jazyka.
  2. Lokalizaci zkontroloval jiný lingvista.
  3. Provedli jsme interní kontrolu s pomocí nástroje na Quality Assurance.
  4. „Perfect Match“ spojení jsme nahráli do překladatelské paměti.
  5. Před zahájením práce na druhé sadě textů jsme vše nechali přeložit překladatelskou pamětí.
  6. Lingvista se poté zaměřil na neoznačené pasáže.
  7. Vše jsme dvakrát zkontrolovali.
  8. A postup jsme opakovali u zbylých textů i u 16 dalších jazyků.

Klient díky zvolenému postupu s překladatelskou pamětí dosáhl dvou výrazných benefitů – ušetřil odhadovaných 16 000 dolarů a získal maximálně konzistentní překlady.