Jsme Loqipa

Malý Podnik s

Naše poslání je prosté. Chceme být Vaším partnerem v lokalizaci. Máte-li zájem rozšířit svůj obchod na zahraniční trhy, pak jsme tu pro Vás. Zabezpečíme vše, od kvalitního překladu, jazykovou korekturu, až po úpravu do požadovaného grafického formátu, vyřešíme jakoukoli zapeklitost v procesu lokalizace. Váš spokojený zahraniční zákazník je i naše dobrá vizitka.

Každý z nás je aktivním účastníkem všudypřítomné globalizace, v jejímž důsledku zcela přirozeně očekáváme informace o zahraničních produktech v mateřském jazyce. Ať už se jedná o software, webové stránky, marketingové materiály nebo dokonce popis oblíbeného šampónu. Nicméně vlastní překlad konkrétní informace do mateřského jazyka je pouze jeden z mnoha kroků v komplexním řetězu lokalizačního procesu. Lokalizace není pouze překlad.

+ 0
Kombinovaných let zkušeností
+ 0
Jazykových kombinací
+ 0
Spolupracujících lingvistů
+ 0
Odevzdaných projektů

Nepřekládáme,
Lokalizujeme

Lokalizační proces není něco, co s čím se běžně setkáváme každý den, pokud se ovšem nepohybyjete právě v tomto oboru. Což je samozřejmě víc než pochopitelné. Pojem “Lokalizace” je poměrně nový výraz, který se vkradl do našeho pracovního života právě v době, kdy svět vstoupil do éry globalizace.

Pravdou je, že bez dokonale lokalizovaného produktu je velice obtížné, ba dokonce nemožné, dosáhnout mezinárodního úspěchu. Samozřejmě že můžete požádat kohokoliv s jazykovými znalostmi, aby Vám pomohl s překladem konkrétního produktového, softwertového, webového a dalšího obsahu, ale to není loklaicaze. Lokalizace je mnohem, mnohem víc.

Prvním krokem ke kýženému trhu je jej pochopit a přizpůsobit se jeho místním zvyklostem. To samé platí hned dvakrát pro nového potencionálního zákazníka. A právě z tohoto důvodu věnujeme nezměrné úsilí, pozornost a skoro až rodičovskou péči počáteční fázi naší spolupráce. Naším primárním cílem je analyzovat, pochopit, a teprve následně efektivně zavést lokalizační proces. Ze zkušeností našich zákazníku víme, že zavedením lokalizačního procesu připraveného/šitého Vám na míru můžete ušetřit nejen spoustu energie, času, ale především finančních prostředků.

NAŠE SLUŽBY

Jsme vašim poskytovatelem jazykových služeb. To znamená,
že zavedeme všechny procesy nezbytné pro úspěšnou lokalizaci vašeho produktu.

Překladatelské služby

Překlady jsou náš denní chléb. Kombinace překladu, korektury a kontroly je efektivní nástroj, kterým hravě zajistíme přesnost a bezchybnost cílového textu. Při tomto procesu každý překlad prochází přes jemné síto korektora a kontrolora.

Revize a korektury textu

Přestože to není na první pohled patrné, korektura je sama o sobě komplexní disciplína. My však poskytujeme korektury všeho druhu. Ať už se jedná se o jazykovou korekturu, tedy opravu běžných pravopisných, gramatických a typografických chyb, nebo korekturu stylistickou, odbornou nebo předtiskovou, rádi vám poradíme a společně vybereme takovou korekturu, která nejlépe odpovídá vašim požadavkům.

Záruka kvality (QA)

Nástroje pro zajištění kvality jsou neodmyslitelnou součástí lokalizačního procesu. Bez ohledu na to, s jakým jazykem pracujeme, máme k dispozici nejmodernější technologie, kterými odhalíme běžným okem přehlédnutelné nepřesnosti a chyby. Díky tomu jsme schopni odhalit místa s nepřeloženým textem, nesprávně použitou terminologií nebo třeba jen chybějící čárkou či tečkou.

Grafické zpracování (DTP)

Zkratkou DTP neboli Desktop Publishing se rozumí kompletní grafické zpracování překladů, jejichž formát bude přesně odpovídat originálu. S našimi DTP službami výrazně ušetříte čas a výsledné materiály budete moct rovnou poslat do tisku.

... a víc!

Výše uvedené je pouhé shrnutí celé škály služeb, které poskytujeme.

Pokud máte zájem o testování produktu, přepis mluveného materiálu, titulkování, mluvený komentář, úpravu strojového překladu či chcete pomoct s realizací jakékoliv jiné lokalizační představy, neváhejte se na nás obrátit.